Nahajate se: Nova zakonodaja in MiFiD

Nova zakonodaja in MiFiD

Novosti na področju investicijskih storitev in finančnih instrumentov – MiFID Direktiva in Zakon o trgu finančnih instrumentov (ZTFI)

V avgustu 2007 je bil sprejet Zakon o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št 67/2007), ki ureja področje opravljanja investicijskih storitev in poslovanja s finančnimi instrumenti. Zakon povzema Direktivo Evropske unije o trgu finančnih instrumentov (t.i. MiFID Direktivo). Osnovna načela, ki jih uvajata MiFID Direktiva in Zakon o trgu finančnih instrumentov, se nanašajo na večjo zaščito vlagateljev pri poslovanju s finančnimi instrumenti:

 

  • načelo preglednosti trga finančnih instrumentov,
  • varno, skrbno, pregledno in učinkovito poslovanje borznoposredniških družb,
  • skrben in učinkovit nadzor trga,
  • zaupanje vlagateljev.

Najpomembnejši novosti v odnosu do strank sta klasifikacija strank in izvrševanje naročil pod najugodnejšimi pogoji za stranko.

Klasifikacija strank

V skladu z zakonom je potrebno vse stranke pri opravljanju storitev s finančnimi instrumenti razvrstiti v kategorije: neprofesionalne ali profesionalne stranke. Z razvrstitvijo je povezana višja ali nižja raven zaščite vlagateljev pri poslovanju s finančnimi instrumenti in investicijskimi storitvami. V GBD Gorenjski borznoposredniški družbi smo večino strank razvrstili med neprofesionalne stranke in jim s tem zagotovili najvišji možni nivo zaščite. Profesionalne stranke definira že Zakon o trgu finančnih instrumentov: finančne institucije, velika podjetja, država in regionalne oblasti.

Izvrševanje naročil pod najugodnejšimi pogoji za stranko

Druga večja novost je izvrševanje naročil pod najugodnejšimi pogoji za stranko. Borznoposredniške družbe bomo pri izvrševanju naročil upoštevale celoten splet hitrosti izvršitve naročila, cene instrumentov in povezanih stroškov ter drugih okoliščin, pomembnih za izvršitev naročila. V skladu s politiko izvrševanja naročil bomo lahko borznoposredniške družbe za stranke izvrševale naročila tudi na neorganiziranih trgih in MTF, pri čemer mora stranka pred prvim naročilom podati izrecno soglasje k politiki izvrševanja naročil ter k izvrševanju naročil zunaj organiziranega trga ali MTF. Zato smo vsem našim strankam te dokumente poslali po pošti. (Politika izvrševanja naročil strank se nahaja tudi na naši spletni strani www.gbd.si, pred prvim naročilom natisnite in izpolnite priloženo Soglasje k politiki izvrševanja naročil).

Agencija za trg vrednostnih papirjev je na osnovi Zakona o trgu vrednostnih papirjev pripravila sklop 46 podzakonskih aktov, ki so vključno z ZTFI dosegljivi na spletni strani www.a-tvp.si (rubrika Predpisi). Zaradi nove zakonodaje smo borznoposredniške družbe dolžne od strank pridobiti precej podatkov, da jim lahko ponudimo ustrezen finančni instrument oziroma investicijsko storitev ter ustrezno svetujemo (Vprašalnik Profil vlagatelja se nahaja na naši spletni strani www.gbd.si).

Obveščamo Vas, da je GBD Gorenjska borzno posredniška družba d.d. zaradi navedenih zakonskih in podzakonskih sprememb sprejela nove splošne pogoje poslovanja s spremljajočimi dokumenti. Splošne pogoje lahko dobite na sedežu družbe in vseh pooblaščenih poslovnih enotah (odvisnih borznoposredniških zastopnikih) ter na spletni strani www.gbd.si.

Domov  |  Pogoji poslovanja  |  Za medije  |  RSS  |  Struktura strani  |  Avtorji